Tłumy obserwowały kościół

Kościół ewangelicki w Tarnowskich Górach stał się w piątek 17 kwietnia gigantycznym ekranem.

Pokaz mappingu 3D zorganizowano w ramach promocji szlaku „Srebrna Droga”, czyli projektu oświetlenia historycznego centrum miasta. Szlak przebiega od ulicy Krakowskiej, przez rynek do Placu Gwarków.

Zobacz pokaz mappingu 3D