180 lat parafii w Chorzowie

W niedzielne święto Trójcy Świętej, ewangelicy w Chorzowie obchodzili jubileusz 180 lat założenia parafii.

W nabożeństwie uczestniczyli wierni miejscowej parafii, a także biskup katowicki Marian Niemiec oraz  zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, który wygłosił kazanie. Uroczystość uświetniły pieśni wykonane przez  parafialny chór Cantate. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny.

Nabożeństwa dla chorzowskich ewangelików odbywają się w dwóch kościołach: Marcina Lutra i Elżbiety. Są one oddalone od siebie o niewiele ponad kilometr.

Parafia w Chorzowie prowadzi szeroką działalność edukacyjną, diakonijną i ewangelizacyjną taką jak otwarte półkolonie z językiem angielskim, praca wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, cotygodniowe spotkania biblijne, modlitewne, młodzieżowe i dla kobiet. Działa także zespół młodzieżowy Falstart i parafialny chór Cantate.

Od roku 2007 proboszczem parafii jest ks. Bogusław Cichy.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Królewskiej Hucie (od 1934 roku – Chorzów), będącej początkowo kolonią robotniczą, wyodrębniła się z centralnego ośrodka życia ewangelików na Górnym Śląsku, którym w jego części północnej były Tarnowskie Góry. Jej powstanie ma ścisły związek z działalnością hrabiego Friedricha Wilhelma von Redena, będącego ewangelikiem, który zbudował m.in. kopalnie oraz hutę. W 1801 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu huty „Królewskiej“ (dzisiaj „Kościuszko”) zostało odprawione pierwsze ewangelickie nabożeństwo.

Od początku istnienia Królewskiej Huty ewangelicy odgrywali ważną rolę w mieście. Byli burmistrzami, lekarzami, mistrzami i inżynierami w fabrykach. Na początku XX wieku ewangelicy stanowili około 20 procent mieszkańców miasta.

W 1825 roku księża: ewangelicki i katolicki poświęcili wspólnie pierwszy w okolicy cmentarz, przeznaczony dla zmarłych obydwu wyznań. Po piętnastu latach przyszedł czas na wzniesienie na terenie cmentarza świątyni.

Pierwszy kościół – imienia Elżbiety Ludwiki Wittelsbach, księżniczki bawarskiej i królowej Prus, znanej z działalności charytatywnej – wybudowano w latach 1840-1844, na wzór kościołów alpejskich. Jest on najstarszym kościołem w mieście.

W drugiej połowie XIX wieku parafia chorzowska ciągle powiększała się, a dotychczasowy kościół Elżbiety nie mógł już wszystkich pomieścić. Wkrótce rozpoczęto budowę drugiego kościoła w centrum miasta. Poświęcenie odbyło się w dniu urodzin ks. dra Marcina Lutra – 10 listopada 1898 roku – którego imię nadano świątyni.

Kościół ten posiada 1.300 miejsc siedzących i 200 stojących. Trzy witraże w nawie ołtarzowej przedstawiają (od lewej) Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie oraz Zesłanie Ducha Świętego. Obecnie kościół Marcina Lutra jest głównym kościołem parafialnym.

Źródło: BIK