Święto pieśni w Pokoju

W niedzielę Cantate 15 maja, po dwuletniej przerwie, odbył się kolejny zjazd Chórów Diecezji Katowickiej.  Gościnne progi parafii w Pokoju na Opolszczyżnie przyjęły 11 chórów i zespołów. Wspólną pieśnią była ” Modlitwa o pokój” Blachy. Dobrze było znów się spotkać .

Bardzo dziękujemy organizatorom, za trud włożony w przygotowanie tego „święta pieśni”